Click here to change this preheader text Web version
23142 levdoc logo R orange gro%cc%88n
LevDoc Dashboard för ökad kontroll

LevDoc - Dashboard* skapar ökad kontroll över era kostnader
(*Dashboard – en visuell och lättfattlig display som innehåller de nyckeltal som är viktiga för den person som läser av dem.)

I tilläggsmodulen LevDoc - Dashboard har vi skapat en modul där ni själva kan skapa rapporter (Widgets) utifrån följande kriterier:

1. Bolag som informationen skall hämtas ifrån
2. Kriterier du vill att Rapporten skall skapas ifrån:
Konto, Resultatenhet, Projekt, Leverantör, Attestant
Döp din Widget till den benämning som du vill att den skall ha.

Denna Widget* (Rapport) sparas sedan på din användare genom att du avslutar med att klicka ”Spara”.
Resultat presenteras i form av summa på det som är attesterat, oattesterat och totala beloppet som ligger lagrat i LevDoc.
Widgets presenteras under flikar som visar resultat från senaste dygnet, veckan, månaden, från årets början, 1 års tid, 3 års tid samt totalt.
(En widget* är ett litet fönster som ständigt kan uppdateras i webbläsaren eller i en mobil enhet, utan att användaren behöver aktivera fönstret)

Användaren får på så sätt uppdaterad kontroll över uteliggande kostnader.

LevDoc Dashboard skapar Kontroll och Affärssinnesro i er vardag. 💚

Klicka här så bokar vi in en tid för webbdemo.

Med vänlig hälsning,

Peter Ewertz Isaksson
LevDoc

LevDoc - Fakturahantering
Så funkar LevDoc
Follow us on social media
Besök oss här på Facebook
Besök oss här på LinkedIn
Besök oss här på Instagram
Besök oss här på levdoc.se
  |     |  
powered by Lime Go   156 lime go logo 16
Om du inte önskar fler nyhetsbrev från oss klicka nedan
Avanmälan / Unsubscribe
unknown link